Hoşgeldin, ziyaretçi!
[ Üye ol | Giriş Yap

İtalya’da yaşam ve iş imkanları

Genel 7 Aralık 2021

italya is ilanlari

Bu yazımızda sizlere İtalya ile ilgili konular hakkında bilgi vereceğiz. İtalya’daki meslekler ve maaşları gezilmesi gereken yerleri üniversitelerini araba markalarını araba fiyatlarını İtalya’daki şehirleri ve nüfusunu meşhur yemeklerini ithalat ve ihracat rakamlarını vb. konulara değineceğiz.


İtalya coğrafyası ve tarihi

İtalya Güney Avrupa’da yer alan bir ülke konumudadır. Para birimi eurodur. Başkenti ve en büyük şehri Roma’dır. Resmi dili İtalyanca’dır. Hükümeti üniter parlamenter anayasal cumhuriyet şeklinde yönetilmektedir. Yasama organı parlementodur. İtalya’nın yüz ölçümü 301.338 km’2 dir. Nüfusu 61.356.244’dir. 2021 yılı tahmini olarak (satın alma gücü paritesi açısından değerleri kapsıyor) gsyh oranı toplam olarak 2.61 trilyon dolardır. Kişi başına 44.374 dolar düşmektedir. Nominal ( menkul kıymetlerdeki yazılı olan değer ) gsyh oranı 2021 yılı için tahmini olarak toplam açıdan 2.15 trilyon dolardır. Kişi başına düşen ise 35.538 dolardır. Gini katsayısı 33.5 olarak ortalama bir değere sahiptir. Gini katsayısı bir ülkede gelir dağılımındaki adaletsizlik ne kadar fazlaysa gini katsayısı o kadar büyüktür. Bu katsayı oranı sıfıra yaklaştıkça, gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaldığı anlamı ortaya çıkar. Gini katsayısı sıfır olduğunda eşitlik sağlanmış olur. İtalya Avrupa Birliği’nin en kalabalık üçüncü ülkesi olarak yerini almıştır. Başkenti Roma uzun yıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi konumunda olmuştur. Eski yıllardan beri Katolik Klisesi’nin merkezi konumunda olmuştur. Diğer yandan İtalya mimaride barok üslubunun doğuşuna katkı sağlamıştır. Güney Avrupa ve Akdeniz’deki merkezi konumunun olmasından ötürü İtalya yüzyıllar boyunca Avrupa Uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Günümüz İtalya topraklarına en önemlileri olan Hint Avrupa kökenli ve ülkeye adını vermiş bulunan İtalikler antik topluluklardan sonra Klasik Antik Çağ’dan başlayıp Kartacalılar Sicilya ve Fenikelilere koloni kurmalarını sağlamıştır. İtalik bir kavim halinde olan Latinler Roma Krallığını kurdular. M.Ö 1. Yüzyıla gelindiği vakit Roma imparatorluğu Akdeniz Havzası’nın hakim gücü konumuna gelip o bölgenin sanat ekonomi dini ve siyasi merkezi haline gelmiştir. Bu oluşumun olmasıyla birlikte İtalya’da teknoloji ekonomi sanat edebiyat gibi bir çok konu üzerinde 200 yüz yılı aşan süre Pax Roma dönemi olmuştur. İtalya Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun çökmesine ve Kavimler Göçüne’de şahitlik eden ülke konumunda olmuştur. O zamanlarda Orta ve Kuzey İtalya olmak kaydıyla birçok şehir devleti kurulup bunun yanında denizci cumhuriyetide kurulmuştur. Orta Çağ döneminde İtalyan kaşifler yeni dünyaya rotalar çizerek yeni yerler keşfetme yoluna gitmişlerdi. Bu keşiflerde Avrupa’da Coğrafya Keşiflerinin başlamasına öncülük etmiştir. Bununla beraber İtalya’nın ticareti ve siyasi gücü ile birlikte Akdeniz’i sollayan ticaret yollarının açılmasıyla önemli ölçüde gelişmeler kaydetmiştir. 19. Yüzyılın ortalarına doğru İtalyan milliyetçiliği ve bağımsız çağrılar ile beraber bir devrim dönemini başlatarak İtalyan devletleri bir araya gelerek birleşip İtalya Krallığını kurmuşlardır. 20. Yüzyılın başlarında İtalya hızlı bir şekilde kuzey tarafında sanayileşerek dünya çapında sömürgeler elde eden ülke haline gelmiştir. Son olarak bununla birlikte İtalya 1. Dünya Savaşı’nın sonunda itilaf devletlerinden birisi olarak yer alıyordu. Ancak İtalya o dönemlerde ekonomik kriz yaşayıp sarsıntıya uğramıştır. Bu olumsuz olayla birlikte faşist diktatörlük yönetimi içinde kendini bulmuştur. 2. Dünya savaşı’ndan sonra Alman işgalinden kurtulmasıyla birlikte İtalyan direniş hareketinin güçlenip monarşi yapı oluştu. Onun takibinde demokratik cumhuriyet kurulmuştur. Bu olumlu gelişmelerden sonra İtalya ekonomik büyümesine devam edip yüksek gelişmiş ülke konumuna sahip olmayı başaran ülke olmuştur. Zaman zaman her ülke ekonomik sıkıntılar veya dış baskılara bağlı olarak gerilemeler veya sıkıntılar yaşamaktadır. Önemli olan bu olumsuzluktan çıkmayı başarmak ve kendini yeniden toparlamak olacaktır. İşte bu yönden İtalya gerekli stratejiler çizerek ekonomik sıkıntılardan ülkenin yaşamış olduğu problemlerden kendisini kurtarıp gelişmiş bir ülke olmayı başarmış ülke olmuştur. 

Okumaya devam…

72 toplam görülme, 9 bugün

Norveç’te meslekler ve iş fırsatları

Genel 5 Aralık 2021

Norvec is firsatlari

Bu yazımızda siz değerli takipçilerimize Norveç’in yaşam kalitesini ve mesleklerini ele alacağız. Bunun yanında gezilmesi gereken mekanları ortalama maaş fiyatlarını meşhur yemeklerini vatandaşlık almak için gereken belgeleri de sizlere yazımızda belirttik. Bunun yanında da iş arama sitelerini de ele aldık.Norveç , Kuzey Avrupa’da bulunan İskandinav yarımadasının batısındaki bir ülke konumundadır. Anayasal monarşi ile yöneltilmektedir. Başkenti Oslo’dur. Norveç’e Türkiye’den gelenlerin sayısı çok olmakla birlikte son zamanlarda Suriye’den ve Kıbrıs’tan gelenlerin sayısı da artmıştır. 2017 yılında Norveç’te 21.800 Türk yaşıyordu. Türk vatandaşların bir çoğu başkent olan Oslo’da yaşıyor. Norveç Avrupa ortalamasının yaşam standardı açısından çok üstünde olduğu için Avrupa birliğine girmeyi tercih etmemektedir. Avrupa Birliğine girmek istememe nedenlerinden biri de balıkçılık sektörünü etkileyeceğini düşündüklerinden ötürüdür. Avrupa balıkçılık sektöründe ve petrol rezervleri açısından çok zengin konumda olup bu durumun herkes tarafından bilinmektedir. Diğer yandan Norveç NATO ülkesidir. ABD ile Rusya arasında dengeleyici konuma sahip bir ülkedir. Norveç’in önemli sorunlarından birisi de yaşlanan ve azalan nüfusudur. Ülke nüfusu 6 milyon civarında olup Norveç bu yönden iş gücü eksikliği yaşamaktadır. Bunu da unutmamak gerekir ki Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Norveç ekonomisi boyunca hep doğal kaynaklara bağlı olarak ayakta kalan ülke konumda olmuştur. Örnek verecek olursak: gemicilik , balıkçılık, madencilik, orman ürünleri vb. gibi. Norveç ekonomisi ham madde ihracatı yönünden bazı konularda dünya gücü olarak bilinmektedir. Özellikle 1980 yılından sonra denizden petrol çıkartıp satarak en önemli gelirlerini o yönden kazanmışlardır. Norveç bu hususta yani petrol gelirleri açısından dünyada sayılı yatırımcılar arasına girmiştir. Norveç’in doğal kaynakları arasında : nikel , bakır, kurşun, balık, hidrolik enerji, doğalgaza, petrol , kereste gibi ham maddeler bakımından zengin ülke konumundadır. Norveç’in işsizlik oranı ABD’den bile daha düşüktür. Dünyada kişi başına düşen milli gelir sıralamasında yüksek olup ikinci sırada yer almaktadır. GSYH yani satınalma gücü paritesi 382.845 milyardır. 2021 yılı GSYH reel büyüme oranı %6.20 dir. 

Okumaya devam…

114 toplam görülme, 13 bugün

Almanya’da yaşam ve iş imkanları

Genel 5 Aralık 2021

Almanya is olanaklari

Almanya en çok göçmen Türklerin olduğu bir konumda olması nedeniyle oraya giden Türk vatandaşlarımız iş bulma konusunda çok zorluk çekmeyeceklerdir. İşinizi severek yapıyorsanız iş yerinde uyumluysanız Almanya’da iş bulmak ve işlerde başarılı olmak kaçınılmazdır. Bu hususta sizlere en çok aranan meslekleri kalemimize alarak sizlere ön ayak olmayı hedefledik. Bu mesleklerin dışında da oraya gidince kendi mesleğinize uygun işlerde bulmanız mümkün. Eğer kendinize ait bir mesleğiniz yoksa eğer devlet size iş imkanı sağlayacaktır. Devletin verdiği işi beğenmediğiniz takdirde de size yeni iş imkanı sunacaktır. Diğer yandan birçok Türk vatandaşımızın orada yaşamasıyla beraber Almanya’ya yeni gideceklere çok fazla yabancılık hissiyatı da vermemiş olacaktır.

Okumaya devam…

165 toplam görülme, 21 bugün

Fransa’da yaşam ve iş olanakları

Genel 1 Aralık 2021

fransa is olanaklari

Bu yazımızda siz değerli takipçilerimize Fransa’nın nüfusundan şehirlerinden dini inanç yapısından gezilecek yerlerinden Türk göçmen sayısından ülkenin ekonomik yapısından gelişmişliğinden bahsedeceğiz.

Fransa Batı Avrupa’da bulunan ve dünyanın bir çok yerinde denizaşırı toprakları olan bir ülke konumundadır. Fransa’da devlet yönetim şekli yarı başkanlık olup üniter devlet yapısına sahiptir. Fransa 17. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ilişkiler konusunda dünya genelinde önde gelen ülkeler arasındadır. 18. Yüzyılın sonu 19. Yüzyılın başlarında Fransa o dönemin en büyük sömürge imparatorluğunundan birisi olmuştur. Fransa’nın  nominal gayrisafi yurtiçi hasılana baktığımızda dünya genelinde 6. Sırada yer almaktadır. Satın alma gücü paritesi açısından da 7. Sırada olduğu görülmektedir. Bu olumlu gelişmelerinin olması nedeniyle dünyanın ileri ekonomisine sahip olduğunu ve gelişmiş bir ülke konumunda olduğunu da bilmekteyiz. Yıllık bazda bakıldığı zaman aynı zamanda en çok ziyaret edilen ülke olduğu bilinmektedir. Senelik olarak ortalama 83 milyon turiste ağırlayan Başkent Paris’e olan ilgilerin çokluğundan ve insanların tarihi kalıntılara olan merakından ötürü sıkça ziyaretler gerçekleşmektedir. Fransa’nın nüfusu 70 milyon civarındadır. Fransa 101 şehire sahiptir. Fransa’da Fransızca dili kullanılmaktadır. Para birimi olarak euro ve Fransız Frangı kullanılmaktadır. Fransa’nın asgari ücreti 1.600 eurodur. Fransa müzik edebiyat resim ve heykel sanatları konusunda dünya çapında gelişmiş bir ülkedir.

Okumaya devam…

86 toplam görülme, 2 bugün

Amerika’da yaşam ve iş fırsatları

Genel 27 Kasım 2021

amerika is firsatlari

Amerika, üniversite okuyup kendini geliştirmek isteyen birçok gencin hayali konumunda yer almaktadır. Bu hususta Amerika’daki  üniversiteler dünyada  en iyiler arasında olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu yüzden dolayı çoğu bireyin kendini geliştirmek ve hayatına yön vermek adına imkanları dahilinde tercihleri arasında Amerika’yı seçeceğinde kuşkumuz yoktur. Amerika’daki üniversitelerin bu kadar ünlü olmasından söz etmişken bir de o üniversiteleri sizlerle paylaşalım;

Okumaya devam…

151 toplam görülme, 2 bugün

İsviçre meslekler ve iş imkanları

Genel 26 Kasım 2021

Isvicre meslekler is imkanlari

İsviçre Batı Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Bu yönü ile dikkat çekerek insanlara barışçıl yaklaşmayı , dostçul hareket etmeyi ve eşit haklar içinde olmayı hedefleyen ülke konumunda olan İsviçre savaşa karşı olması ile konuşulan ülke olmuştur. Bu özelliği ile ülkedeki vatandaşlarına ve çalışan halkına eşit haklar çerçevesi içinde yaklaşıp ülkede çalışanların haklarını savunucu yönetmelikler uyguluyor. İsviçre, refah seviyesi yüksek olan ülkeler arasında olarakta bu yönden göçmen olarak gelmek isteyenlerin dikkatini çeken ülke konumunda yer almaktadır. Çoğu ürününü kendi yetiştirip kendi ürettiği için dışarı bağımlı kalmayarak ekonomik refah seviyesini’de korumayı başarıyor. Ülkenin belirli bir başkenti olmasada en çok nüfusun yoğun olduğu şehir Zürih’tir. İsviçre’nin para birimi İsviçre Frangıdır. Ülkenin paramı birimi dünyada oldukça büyük öneme sahip olup değeri de o derece yüksektir. İsviçre asgari ücreti dünyada verilen en yüksek asgari ücrettir. Bu yüzden dolayı da orada yaşayan halkın refah seviyesi de bununla beraber yüksek olmaktadır. Merak edenler için İsviçre asgari ücreti 3.500 İsviçre Frangıdır. Akıllardaki bu soruya da bir cevap verelim. Bu gelir ile geçinmek mümkün mü diyecekler olacaktır. İsviçre’de bu asgari ücret ile geçinmek oldukça refah yaşam standardı için yeterli olmaktadır. Diğer yandan da haftalık çalışma saatleri de 42 saat olarak belirlenmiştir. Hizmet sektöründe ise bu süre 50 saattir. Ülkede iş verenlerin kriteri verimli çalışarak işini gerektiği gibi yapmaktır. Verimsiz çalışıp , performansı düşük olan bireyleri iş veren işten çıkarma hakkına sahiptir. Bu yüzden dolayı çalıştığınız iş yerinde çalışma saatleri içerisinde işinize odaklanmalı , iş verenin ve müdürünün verdiği işleri gerektiği şekilde yerine getirerek hem sizin işinizde çalışmayı devam ederek mutlu olmanızı hem de iş verenin işinin aksamaması üzerine mutlu olmasını sağlamış olursunuz.

Okumaya devam…

272 toplam görülme, 2 bugün

Kanada’da yaşam ve iş olanakları

Genel 25 Kasım 2021

Kanada is ilanlari 1 1

Her insan yaşamına yön vermek adına ve yaşam kalitesinin iyi olması için iyi yerlere gelmek adına çaba göstermektedir. İşte bu hususta en çok tercih edilen meslekler ve iş garantisi yüksek olan meslekler hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İş bilgileri verdikten sonra işin dışında tatil günlerinde gezmek için yerler aramanıza gerek kalmayacak sizler için onuda düşünerek onları da yazımıza ekledik. Gezerken arabası olmayanlar için araba fiyatlarını ekleyip fiyatlar arası kıyaslama yaparak araç kiralayabilirsiniz. Araba almak isteyenlerde bu fiyatları dikkate alarak konforları için kendilerine uygun araba alabilirler. Kanadanın güzel yemeklerini tatmak isteyenler içinde yazımıza meşhur yemekleride sizler için ekledik. Bu yazımızda genel olarak herkesin araştırdığı ve merak ettiği şeyleri sizler için kaleme aldık.

Okumaya devam…

320 toplam görülme, 2 bugün

İsviçre mühendis maaşları ve iş fırsatları

Genel 22 Ekim 2021

isvicre muhendis is ilanlari

Dünya’da refah seviyesi yüksek olan ülkelerin başında gelen İsviçre yurtdışında yaşamak isteyen bireylerin en fazla tercih ettiği ülkedir. İsviçre mühendislik mesleğini yapmak isteyen kişiler için iş bulma ve ekonomik açıdan cazip bulunan ve en fazla tercih edilen Ülkelerden biridir.

İsviçre’nin resmi para birimi: Frank – CHF

Sektör: Sanayi

Okumaya devam…

779 toplam görülme, 3 bugün

İtalya garson maaşları ve iş imkanları

Genel 18 Ekim 2021

italya garson maaslari

Farklı kültürleri içinde barındıran İtalya doğal güzellikleriyle ve zengin mutfağıyla odak noktasında olan ülkelerin başında gelmektedir. Dünya mutfağında önemli bir yeri bulunan İtalya’da bu yazımızda garsonluk mesleğini değerledireceğiz.

İtalya’nın resmi para birimi: Euro – €

Sektör: Gıda

Okumaya devam…

530 toplam görülme, 6 bugün

Rusya inşaat mühendisi maaşları ve iş olanakları

Genel 12 Ekim 2021

Rusya insaat muhendisi is ilanlari maaslari

Mühendislik  mesleği çoğu ülkede olduğu gibi Rusya ülkesinde’de yoğun olarak ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer almaktadır. İnşaat mühendisi mesleğinin iş imkanlarını ve maaşları inceleyelim.

Okumaya devam…

461 toplam görülme, 6 bugün

Sayfa 1 ve 41 2 3 4
 • Amerika tır şöförü maaşları ve iş olanakları

  yazan yazdı 29 Eylül 2021 - 0 Yorumlar

  Türk vatandaşlarının yaşamayı en çok tercih ettiği ülkelerin başında yer alan Amerika‘da en fazla talep edilen mesleklerin başında USA tır şöförü mesleği yer almaktadır. Amerika‘da çok fazla rağbet gören tır şöförlüğü mesleği dolgun maaş imkanları sunmaktadır. Amerika’da resmi para birimi: Dolar $ Sektör: Lojistik

 • Londra Şoför maaşları ve iş imkanları

  yazan yazdı 1 Ekim 2021 - 0 Yorumlar

  Şoförlük mesleği çoğu ülkede olduğu gibi İngiltere’de de yoğun olarak ihtiyaç duyulan meslek grupları arasındadır. Özel şoför, kamyon şoförü, tır şoförü gibi mesleklerde iş imkanlarını ve maaşları inceleyelim.

 • İsviçre mühendis maaşları ve iş fırsatları

  yazan yazdı 22 Ekim 2021 - 0 Yorumlar

  Dünya’da refah seviyesi yüksek olan ülkelerin başında gelen İsviçre yurtdışında yaşamak isteyen bireylerin en fazla tercih ettiği ülkedir. İsviçre mühendislik mesleğini yapmak isteyen kişiler için iş bulma ve ekonomik açıdan cazip bulunan ve en fazla tercih edilen Ülkelerden biridir. İsviçre’nin resmi para birimi: Frank – CHF Sektör: Sanayi

 • İngiltere Kasap maaşları ve iş imkanları

  yazan yazdı 1 Ekim 2021 - 0 Yorumlar

  2021 yılında ingiltere’de patlak veren mesleklerden biri olan kasaplık oldukça popüler bir meslek haline geldi. Kasap olarak çalışmak isteyen kişilerin kolayca iş bulduğu ülkede siz de kasap olarak çalışmak istiyorsanız hemen kasap iş imkanlarını ve kasap iş ilanlarını incelemenizi tavsiye ederiz.

 • İsveç pizza ustası maaşları ve iş fırsatları

  yazan yazdı 10 Ekim 2021 - 0 Yorumlar

  Avrupa’nın gelir seviyesi en yüksek olan ülkelerinden biri olan İsveç‘te en fazla rağbet gören mesleklerin başında pizza ustası mesleği yer almaktadır. Pizza ustası olarak çalışmak isteyen kişiler kolaylıkla İsveç’te iş bulabilirler. İsveç resmi para birimi: Kron – Kr Sektör: Gıda